Начало Издателско каре и информация съгласно Закон за електронната търговия

Издателско каре и информация съгласно Закон за електронната търговия

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“

Пловдив 4013
ул. “Йордан Ковачев” 2
Тел: 0876 77 54 07
Email: info@club.upwithdown.bg

Банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG12FINV91501217372996
FINVBGSF

Седалище: гр. Пловдив
Вписано в Търговския регистър
ЕИК 205806225

Надежда Тодорова
Изпълнителен директор