Начало Контакт

Контакт

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“

Пловдив 4013
ул. “Йордан Ковачев” 2
0876 77 54 07
Email: info@club.upwithdown.bg

Банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG12FINV91501217372996
FINVBGSF

ЕИК 205806225

Надежда Тодорова
Изпълнителен директор

Google Maps локация  (клуб Всеки може)

* * *